×

شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن

 
×
 
img

قیمت ارز و حواله

 

بر اساس وبگاه بانک مرکزی مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران توضیح

 

 

نرخ برابری ارز ها

 

 

 
Tokyo, Japan
 
 
 
 
 
 
3 6 9 12
 
 
New_York, USA
 
 
 
 
 
 
3 6 9 12
 
Amsterdam, Netherlands
 
 
 
 
 
 
3 6 9 12
 
Dubai, UAE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
London, England
 
 
 
 
 
 
3 6 9 12
 
Istanbul, Turkey
 
 
 
 
 
 
3 6 9 12
 
Melbourne, Australia
 
 
 
 
 
 
3 6 9 12
 
Shanghai, China
 
 
 
 
 
 
3 6 9 12
 

اخبار و اطلاعیه ها

 • اطلاعیه
  مراحل فروش ارز دولتی با کارت ملی

 • عنوان خبر مورد نظر و مهم 1 عنوان خبر مورد نظر و مهم 1 شماره 1
  عنوان خبر مورد نظر و مهم 1 عنوان خبر مورد نظر و مهم 1 شماره 1

 • عنوان خبر مورد نظر و مهم 1 عنوان خبر مورد نظر و مهم 1 شماره 3
  عنوان خبر مورد نظر و مهم 1 عنوان خبر مورد نظر و مهم 1 شماره 3

 • عنوان خبر مورد نظر و مهم 1 عنوان خبر مورد نظر و مهم 1 شماره 2
  عنوان خبر مورد نظر و مهم 1 عنوان خبر مورد نظر و مهم 1 شماره 2